Sukurdami paskyrąwww.thermowave.cominternetinėje parduotuvėje, Jūs suteikiate teisę UAB ,,Termosportas“ (toliau bendrovė arba mes) savo duomenis tvarkyti Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.

UAB "Termosportas" juridinio asmens kodas 304093371, buveinės adresas Raudondvario pl. 101, LT-47184, Kaunas, Lietuva, el. pašto adresas – eshop@thermowave.com, telefono numeris +370 647 04594.

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com, esančioje interneto adresu www.thermowave.com, tvarkomi lankytojų (fizinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenys. Internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų, todėl labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi.

Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

  • Įmonės veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas, elektroninė prekyba.
  • Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas.
  • Dovanų kuponų pardavimas.
  • Konkursų vykdymas.

 

3. NE ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų registracija internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com ir (arba) užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

 

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Visais kitais atvejais mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

 

5. INFORMACIJA JŪSŲ KOMPIUTERYJE
Atlikdami rinkos, pirkėjų elgesio ir statistinių duomenų tyrimus bei formuodami mūsų verslo vystymui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę, kurios metu naudojame nepersonalizuotus duomenis. Duomenų analizė leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus. Atliktos analizės pagrindu formuojame mūsų pirkėjų poreikius atitinkantį prekių asortimentą, sudarome kainodarą, tobuliname Elektroninės parduotuvės veiklą ir kt.

Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com. Jie skirti atvaizduoti prekes kurias jūs neseniai pežiūrėjote ir/ar norite palyginti su kitomis prekėmis. Šią informaciją galite ištrinti iš savo kompiuterio arba ją užblokuoti, pataisydami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nuostatas.

 

SLAPUKAI

Dėl naudojamų slapukų, interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ tam tikras parinktis: registracijos vardą, kalbą ir panašiai. Tai taip pat yra vienas iš įrankių statistinės informacijos rinkimui apie svetainės lankomumą.

Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Elektroninės parduotuvės lankytoją, atpažinti apsilankius mūsų Elektroninėje parduotuvėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Elektronine parduotuve, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Elektroninės parduotuvės naudotojų elgesį, tokiu būdu tobulinant tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Trečiųjų šalių slapukai (pvz., Google Analytics) yra nustatyti duomenų valdytojų, kurie nėra svetainės, kurioje lankosi svetainės naudotojas, operatoriai ir naudojami duomenų analizės tikslais. Mūsų svetainė taip pat nustato slapukus, priklausančius trečiosioms šalims, kurie buvo įdiegti su Jūsų išankstiniu sutikimu. Šios trečiosios šalys gali turėti prieigą prie informacijos, surinktos per jų naudojamus slapukus.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Naujienlaiškių siuntimui Įmonė naudojasi trečiosios šalies „Omnisend“ paslaugomis. Turite teisę nesutikti gauti mūsų pranešimų – tokiu atveju neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos.

  

ATSILIEPIMAI

Svetainėje matomi atsiliepimai yra tikri ir palikti prekes įsigijusių klientų. Atsiliepimą gali palikti tik registruoti vartotojai (t.y. turintys paskyrą) ir tik tai prekei, kurią įsigijo. Klientui palikus atsiliepimą jis nėra aktyvuojamas, kol jo neperžiūri svetainės administratorius. Administratorius dar kartą pasitikrina ar klientas buvo atlikęs užsakymą internetu ir įsigijęs prekes, kurioms paliktas atsiliepimas ir tik tuomet aktyvuoja atsiliepimą. Aktyvuojami visi atsiliepimai, nepriklausomai nuo įvertinamo žvaigždučių skaičiaus, bet administratorius pasilieka teisę neaktyvuoti atsiliepimų, kurie yra įžeidūs, su keismažodžiais.

Atsiliepimai vertinami nuo 1 iki 5 žvaigždučių, kurios atitinka įvertinimo balus – nuo 1 iki 5. Visi balai yra sumuojami ir išvedamas vidurkis, kuris atsispindi žvagždučių kiekiu prie prekės ir vidurkio skaičiumi prie jų. Žvaigždutė gali būti pilnai užpildyta ar tik pusiau, pilnai užpildyta turi 1 balą, o pusiau – 0,5 balo.

 

6. ASMENS DUOMENŲ PATEIKIMAS IR ATNAUJINIMAS
Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Bendrovė neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų asmens duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų asmens duomenis, mes laikysime, kad Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, naudojimasis Elektronine parduotuve bus neįmanomas.

Taip pat Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, patikslinti ar ištaisyti mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu pasikeitė Jūsų registracijos metu mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga. Ši teisė gali būti įgyvendinama kreipiantis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais bei pateikiant atnaujintus duomenis.

 

7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLALAPIAI
Jūsų Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, sugeneruojame patys Jums naudojantis mūsų svetaine ir/ar galime juos gauti iš trečiųjų asmenų tokių kaip:

Mokėjimo paslaugas teikiančių partnerių (bankai, mokėjimo įstaigos);

Jūsų tapatybės autorizavimui būtinus duomenis galime gauti iš Google Inc. ar Facebook Inc. Jums autorizuojantis mūsų svetainės paskyroje naudojant savo „Google“ ar „Facebook“ paskyrą.

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com esančias nuorodas. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo.

 

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Mes įgyvendiname ir nuolat atnaujiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones.

 

9. PRANEŠIMAI
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su internetine parduotuve www.thermowave.com, susisiekite su mumis telefonu +37064704594 arba el.paštu eshop@thermowave.com.

 

10. SUTIKIMAS
Pateikdami savo asmens duomenis tinklalapyje, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com kaip išdėstyta šiose sąlygose.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją. Tokio sutikimo atšaukimas neužkirs Jums kelio toliau naudotis mūsų Elektronine parduotuve, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo sutikimą naudotis mūsų Elektronine parduotuve ir panaikinti savo paskyrą. Savo sutikimus Jūs galite atšaukti ar iš naujo suteikti pateikdami atitinkamai atnaujintą informaciją savo paskyroje Elektroninėje parduotuvėje arba susisiekę su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais ir kontaktais. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

11. SĄLYGŲ KEITIMAS
Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas, pranešdami apie tai Jums internetinėje parduotuvėje www.thermowave.com ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės internetine parduotuve www.thermowave.com po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Privatumo politika gali būti atnaujinama. Mes informuosime vartotojus apie atnaujinimus Interneto svetainėje pateikdami naują Privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Vartotojai supranta, kad tęsdami naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, jie patvirtina, jog susipažino ir neprieštarauja atliktiems pakeitimams. Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

 

Ši Privatumo politika yra paskelbta ir galioja nuo 2022 m. birželio 1 d.