Käesolevates isikuandmete puutumatust käsitlevates reeglites (edaspidi „reeglid“) on kirjeldatud, kuidas ettevõte UAB Termosportas ja meie tütar- ja sidusettevõtted (edaspidi ühiselt „Thermowave“) koguvad, kasutavad ja avaldavad teie isikuteavet seoses meie veebilehtede kasutamisega, kus need reeglid on postitatud. Nendes on kirjeldatud ka valikuid, mis on teile kättesaadavad seoses teie isikuteabe kasutamisega ning kuidas saate sellele teabele juurde pääseda ja seda ajakohastada.

 

1. MIDA ME TEIE TEABEGA TEEME?
Kogume teie kohta isikuteavet mitmetel viisidel, näiteks kui teete konto või internetiprofiili, kasutate meie veebilehtedel interaktiivseid ruume ja funktsioone, sooritate ostu, osalete meie võistlustel või uuringutes või kui saadate meile e-kirja, helistate või võtate muul viisil ühendust. Selline teave võib hõlmata teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, fotosid, krediitkaardi teavet ning muid kontaktandmeid või demograafilist teavet, mida olete otsustanud anda. Me võime teie kohta saada teavet ka muudest allikatest ning siduda või kombineerida seda teabega, mida kogume oma veebilehtedel. Kogume teie kohta teavet automaatselt ka siis, kui külastate meie veebilehti või kasutate neid. Näiteks registreerime automaatselt teie arvuti operatsioonisüsteemi, internetiprotokolli (IP) aadressi, juurdepääsuajad, brauseri tüübi ja keele ning veebilehe, mida külastasite enne meie veebilehtedele navigeerimist. Võime koguda ka teavet meie veebilehtede kasutamise ja nende kasutamise aktiivsuse kohta. Võime kombineerida neid automaatselt kogutud logiandmeid muude teie kohta kogutud teabega. Meie veebilehel kasutatakse ka autoriseeritud kolmandatest pooltest andmeanalüütika edasimüüjaid, näiteks Google Analytics. Vajutage siia, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas andmeid seoses Google Analytics teenusega kogutakse ja töödeldakse: https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Teeme seda teile pakutavate teenuste parandamiseks ning turundusmeetmete edukuse, andmeanalüütika või veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks ja sellest aru saamiseks.

 

2. KÜPSISED JA MUUD JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD
Meie kasutame ja meie turunduspartnerid kasutavad küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et analüüsida trende, hallata veebilehte, jälgida kasutajate liikumisi veebilehel ning koguda demograafilist teavet meie kasutajabaasi kohta tervikuna. Küpsised on väikesed andmefailid, mida veebleht salvestab teie kõvakettale. Muu hulgas aitavad küpsised parandada meie veebilehti ja teie kasutajakogemust. Kasutame küpsiseid, et näha, millised ruumid ja funktsioonid on populaarsed, ja loendada meie veebilehtede külastusi. Kasutame nii seansi ID küpsiseid kui ka püsiküpsiseid. Seansi ID küpsis aegub, kui sulgete oma veebibrauseri. Kasutame seansiküpsiseid, et lihtsustada navigeerimist. Püsiküpsis jääb teie kõvakettale pikemaks ajavahemikuks. Oleme seadistanud püsiküpsise salvestama teie salasõnu, et te ei peaks seda sisestama rohkem kui ühe korra. Saate püsiküpsiseid eemaldada teie veebibrauseri „Help“ failis toodud juhiseid järgides. Suurem osa veebibrauseritest on seadistatud küpsiseid vaikimisi vastu võtma. Eelistuse korral saate tavaliselt valida oma veebibrauseris seade, mis eemaldab küpsiseid ja/või keeldub nendest. Tasub tähele panna, et kui valite küpsiste eemaldamise või nendest keeldumise, siis võib see mõjutada meie veebilehtede teatavaid funktsioone.

 

3. KUIDAS KASUTAME TEIE TEAVET
Kasutame kogutavat isikuteavet käesolevates reeglites kirjeldatud eesmärkidel ja muudel meie veebilehtedel avaldatud viisidel. Näiteks võime kasutada teie teavet, et:

 • käitada ja parandada oma veebilehti;
 • pakkuda ja tarnida tooteid ja teenuseid, töödelda ja teostada tehinguid ning saata teile sellega seotud teavet, sealhulgas ostukinnitusi, saatmise märguandeid, arveid, uuendusi, turvahäireid, meeldetuletamise märguandeid ning toetavaid ja haldusalaseid sõnumeid;
 • hooldada ja hallata teie internetikontot;
  vastata teie kommentaaridele ja küsimustele ning pakkuda klienditeenindust;
 • saata teile uudiseid ja teavet sündmuste, tegevuste, pakkumiste, allahindluste, toodete ja teenuste kohta, mida pakub Thermowave või pakuvad kolmandad pooled, mis võivad teile meie arvates huvi pakkuda;
 • töödelda ja kohale toimetada võistluse või loosimiskandeid ja auhindu;
  siduda või kombineerida seda kolmandatelt pooltelt saadava muu isikuteabega, et saaksime teie vajadustest paremini aru ja saaksime teile paremat teenust pakkuda.

 

4. TEABE AVALIKUSTAMISE PÕHIMÕTTED
Meie põhimõte on mitte jagada meie veebilehtede kaudu kogutud isikuteavet kolmandate pooltega, välja arvatud käesolevates reeglites kirjeldatud või muudel meie veebilehtedel avaldatud juhtudel. Näiteks võime jagada isikuteavet järgmistel juhtudel:

 • kui te annate meile selleks oma nõusoleku, sealhulgas juhul, kui teavitame teid oma veebilehtedel, et teie poolt antavat teavet jagatakse konkreetsel viisil, ja te annate sellist teavet;
 • kui kirjutate tootearvustuse või postitate sisu meie veebilehtede interaktiivsetesse ruumidesse või osadesse;
 • kolmandatest pooltest edasimüüjate, konsultantide ja teenusepakkujatega, kes osutavad teenuseid, et aidata meid meie äritegevusega (näiteks tellimuste kohaletoimetamiseks või klienditeeninduse pakkumiseks) ning kes vajavad sellisele teabele juurdepääsu meie heaks tehtava töö tegemiseks. Need ettevõtted on volitatud kasutama teie isikuteavet üksnes siis, kui see on vajalik meile nende teenuste osutamiseks;
 • kui arvame heas usus, et meil on seaduslik õigus või kohustus seda teha või selle tegemine on põhjendatult vajalik või asjakohane, et järgida õigusakte või vastasta õiguskaitsealastele päringutele, õiguslikule menetlusele või õigusasutustele;
 • kui arvame heas usus, et teabe avalikustamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, meie või teiste turvalisuse kaitsmiseks, hädaolukorrale reageerimiseks või pettuse uurimiseks;
 • seoses Thermowave’i ühinemise, omandamise, rahastamise või selle kõikide või osade varade müümisega või selle üle peetavate läbirääkimiste ajal.

Võime jagada ka koondteavet, mis ei võimalda teid otseselt tuvastada.

 

5. TURVALISUS
Võtame mõistlikke meetmeid, et kaitsta teie isikuteavet selle kaotsimineku, väärkasutamise ja lubamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja hävitamise eest. Kui sisestate tellimisvormidele tundlikku teavet (näiteks krediitkaardi numbri), siis krüpteerime selle teabe edastamise Secure Socket Layer (SSL) tehnoloogiat kasutades. Järgime üldiselt aktsepteeritud standardeid, et kaitsta meile esitatud isikuteavet nii selle edastamise ajal kui ka siis, kui oleme selle kätte saanud. Kuid ükski üle interneti edastamise meetod ega elektroonilise säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Seega ei saa me tagada selle absoluutset turvalisust. Kui teil on mingeid küsimusi turvalisuse kohta meie veebilehel, saate võtta meiega ühendust e-posti aadressil eshop@thermowave.com

 

6. TEABE VALIKUD JA MUUDATUSTE TEGEMINE
Kui otsustate, et te ei soovi enam saada meie uudiskirju või turundusalaseid e-kirju, siis saate järgida nendes e-kirjades sisalduvaid tellimise tühistamise juhiseid või saata meile e-kirja aadressil eshop@thermowave.com Kui otsutate, et te ei soovi sellist suhtlust, võime teile siiski saata reklaamivabu e-kirju, näiteks e-kirju teie konto, ostude või meie jätkuvate ärisuhete kohta.

Taotluse korral anname teile teavet selle kohta, kas säilitame teie mingit isikuteavet. Kui teie isikuteave muutub või kui te ei soovi enam meie teenust kasutada, siis saate seda parandada, ajakohastada või kustutada, saates meile klienditeenindusele e-kirja aadressil eshop@thermowave.com või helistades või saates kirja allpool loetletud kontaktandmeid kasutades. Vastame teie taotlusele 30 päeva või mõistliku ajavahemiku jooksul.

 

7. ANDMETE SÄILITAMINE
Säilitame teie teavet senikaua, kuni teie konto on aktiivne või kuni see on vajalik teile teenuste osutamiseks. Kui soovite oma konto tühistada või esitada taotluse, et me ei kasutaks enam teie teavet teenuste osutamiseks, võtke meiega ühendust e-posti aadressil eshop@thermowave.com. Säilitame ja kasutame teie teavet vastavalt vajadusele, et täita meie seadustest tulenevaid kohustusi, lahendada vaidlusi või jõustada oma lepinguid.

 

8. SOTSIAALMEEDIA VIDINAD
Meie veebileht hõlmab sotsiaalmeedia funktsioone, näiteks Facebooki „Like“-nuppu, ja vidinaid, näiteks Twitteri nuppu või interaktiivseid miniprogramme, mis töötavad meie veebilehel. Need funktsioonid võivad koguda andmeid teie IP-aadressi ja meie veebilehel külastatava lehekülje kohta ning võivad seadistada küpsise, et võimaldada sellel funktsioonil nõuetekohaselt toimida. Sotsiaalmeedia funktsioone ja vidinaid haldab kolmas pool või neid hallatakse vahetult meie veebilehel. Teie suhtlusele nende funktsioonidega kehtivad neid pakkuva ettevõtte isikuandmete puutumatust käsitlevad reeglid.

 

9. KASUTAJA GENEREERITUD SISU
Kui edastate, laete üles, postitate, saadate e-kirjaga või teete muul viisil kättesaadavaks teie poolt loodud või hangitud andmeid, teksti, tarkvara, muusikat, helisid, fotosid, pilte, graafikat, kavandeid, kunstiloomingut, sõnumeid või muid materjale („Kasutaja sisu“) ettevõttele Thermowave ja/või Thermowave.com või mis tahes muul veebilehel, internetileheküljel või rakenduses (sealhulgas mobiilseadme rakendustes), mida omab, käitab, kontrollib või sponsoreerib Thermowave, siis olete järgnevaga nõus ja olete sellest teadlik:

kasutaja sisu ei tohi rikkuda ühtegi seadust, sisaldada kaubanduslikke sõnumeid ega toodete või teenuste võrdlusi või pakkumisi, see ei tohi olla solvav, laimav, selgelt seksuaalse sisuga, vägivaldne, vulgaarne, ühtegi rahvuskuuluvust, rassi, sugu, usku, elukutset või vanuserühma halvustav, sellel ei tohi olla poliitilist eesmärki, see ei tohi reklaamida alkoholi, uimasteid, tubakatooteid, tulirelvi/relvi, reklaamida, sisaldada või viidata tegevustele, mis võivad olla kahjulikud või ebaseaduslikud, ja/või see ei tohi olla mis tahes muu sisu, mida Thermowave peab ainuisikuliselt ebasobivaks või sobimatuks;

te tagate, et kasutaja sisu on teie originaallooming ja/või teile kuuluvad kasutaja sisu intellektuaalomandi õigused, ning et kasutaja sisu ei riku ühegi teise isiku või organisatsiooni ühtegi autoriõigust, kaubamärgi ega muid intellektuaalomandi õigusi. Te loobute kasutaja sisuga seotud moraalsetest õigustest ja te ei tugine sellistele õigustele Thermowave’i, selle all-litsentside omanike või määratud isikute suhtes. Te loobute kasutaja sisuga seotud moraalsetest õigustest ja te ei tugine sellistele õigustele Thermowave’i, selle all-litsentside omanike või määratud isikute suhtes. Kui kasutaja sisu sisaldab isikuteavet, sealhulgas mis tahes isiku identiteeti või pilti, siis peate kinnitama, et kõnealune isik on andnud oma nõusoleku oma pildi ja isikuteabe kasutamiseks. Thermowave võib teid teavitades või teavitamata oma äranägemise järgi ja mis tahes põhjusel eemaldada, muuta mis tahes kasutaja sisu või blokeerida sellele juurdepääsu.

Te annate ettevõttele Thermowave ainuõiguseta, igavese, ülemaailmse, tagasivõtmatu, kasutusmaksuta, edastatava ja all-litsentsitava õiguse kasutada, muuta, toimetada ja kuvada kasutaja sisu, muu hulgas kasutaja sisule autoriõiguse mis tahes praegu või tulevikus tuntud meediakanalis. Thermowave ei esita seisukohti ega garantiisid seoses mis tahes kasutaja sisu täpsuse, usaldusväärsuse, seaduslikkuse või täielikkusega ning ei võta vastutust mis tahes kasutaja sisu kasutamise või sellele tuginemise eest teie või mis tahes kolmanda poole poolt.

Me võime ajakohastada neid reegleid igal ajahetkel, et peegeldada muudatusi teabealases praktikas ning me anname nende muudatuste tegemisest märku reeglite ülaosas oleva kuupäeva muutmise teel. Kui me teeme nendesse reeglitesse olulisi muudatusi, siis teavitame sellest e-kirja saatmise teel (mis saadetakse kontol määratud e-posti aadressile) või postitades silmatorkava teate meie veebilehtedele enne selliste muudatuste jõustumise kuupäeva. Soovitame teil aeg-ajalt need reeglid üle vaadata, et saada uusimat teavet meie eraelu puutumatuse kaitsega seotud tavade kohta.