1. POOLED
Veebilehte www.thermowave.com (“Veebileht”) haldab ettevõte UAB Termosportas, (the “Müüja”), mille registreeritud aadress on Raudondvario pl.101, Kaunas LT47184, Leedu. Müüja’s käibemaksukohustuslase number on LT100009699514. Ostja on tellimuses ostjana mainitud isik (“Ostja”). Müüja tarnib veebilehel loetletud tooteid (“Tooted”).

Need müügitingimused moodustavad koos tellimuse ja tellimuse kinnitusega kogu ostu lepingulise aluse ( “Leping”).

 

2. HINNAD
Veebilehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu, kuid ei sisalda tarnekulusid. Teave ostja tasutava kogusumma, mis sisaldab kõiki muid tasusid (välja arvatud võimalikke tollimakse) ja tarnekulusid, ning koguhinna iga elemendi ostuspetsifikatsiooni kohta on toodud tellimuses (“Tellimus”) enne makse sooritamist.

 

3. LEPINGU SÕLMIMINE
Müüja annab tellimuse saamisest teada elektrooniliselt. Müüja võtab kõik tellimused vastu. Kuna tellimuse saamisest teatamine ei ole selle vastuvõtmine, siis saadab müüja sellise vastuvõtmise teate ostjale e-posti teel, milles kinnitatakse, et toode on ära saadetud (“Tellimuse kinnitus”). Ostja kohustub tellimuse kinnitust üle vaatama, et tuvastada mis tahes tellimuse mittevastavusi seoses toodete arvu, tüüpi, hinnaga jne. Kui tellimuse ja tellimuse kinnituse vahel on mis tahes ebakõlasid, siis tuleb sellest müüjat teavitada võimalikult kiiresti, vajutades nupule Võta ühendust või helistades müüjale telefoninumbril +370 647 04594. Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta müüja ostjaga peetavas suhtluses esinevate kirja- või trükivigade eest ja teda ei saa nendega seostada.

Kui toode on laost otsa saanud, siis võib müüja anda ostjale teavet alternatiivsete toodete kohta.

Veebilehel ostlemiseks peab ostja olema vähemalt 18-aastane, olema teovõimeline siduvate lepingute sõlmimiseks ning tegutsema isikuliselt ja mitte kaubandustegevuse eesmärkidel. Müüjal on õigus tühistada kaubandustegevuse eesmärkidel tegutsevate ostjate tehtud tellimusi.

 

4. MAKSMINE
Müüja aktsepteerib MasterCardi, Visa ja Paypali makseid. Müüja ei debiteeri ostja deebet- või krediitkaarti enne toote ära saatmist. Müüja võib ostja tellimuse tagasi lükata, kui ostja deebet- või krediitkaardi kaudu toimunud makse on tagasi lükatud.

 

5. TARNE JNE
Tarne toimetatakse tellimuse kinnituses nimetatud aadressile. Ostja valib tarnemeetodi tellimisel pakutud valikute hulgast.

Tarne kuupäev sõltub ostja valitud tarnemeetodist ja see on esitatud tellimuse kinnituses. Rohkem kui ühe toote tellimisel on müüjal õigus saata tooteid eraldi saadetistena.

 

6. TOOTE OMANDIÕIGUS
Toote omandiõigus läheb ostjale üle üksnes siis, kui müüja saab täieliku makse tootega seotud kogusummas. Kui tarneaeg on saabunud ja ostjale ei õnnestu toodet kohale toimetada pärast seda, kui toode on ostjale kättesaadavaks tehtud, siis vastutab ostja mis tahes võimaliku toote kaotsi mineku või kahjustuse eest.

 

7. TÜHISTAMISÕIGUS
Ostja võib toote ostu tühistada mis tahes ajahetkel mis tahes põhjusel või põhjuseta 30 päeva jooksul alates toote kättesaamise päevast. Tühistamisõigust võib kasutada isegi siis, kui tootel ei ole puudusi, ning enne või pärast toote tarnimist. Kui toode on tarnitud ja ostja tahab ostu tühistada, peab ostja toote müüjale tagasi saatma. Ostja kannab toote tagastamisega seotud kulud ja müüja maksab tasutud hinna tagasi. Kui ostja tagastab toote müüjale, kuna ostja on tühistanud lepingu käesoleva 7. jaotise kohaselt, siis käsitleb müüja ostjast tingitud raha tagasi maksmist võimalikult kiiresti ning igal juhul 14 päeva jooksul alates päevast, kui müüja saab tagastatud toote kätte.

  

8. TAGASTAMISPOLIITIKA
PAKUME 30-PÄEVAST TASUTA TAGASTAMISE POLIITIKAT.
Kui te ei ole tootega mingil põhjusel rahul, siis võite seile meile tagastada või vahetada teistsuguse suuruse vastu 30 päeva jooksul pärast selle saamist. Saate tagastada ükskõik millise otse Thermowave’ilt ostetud toote, kui seda ei ole kantud, pestud ja see on originaalpakendis. Maksame teile tagasi kogu toote (toodete) eest makstud hinna, välja arvatud transpordikulud. Rohkem teavet toodete tagastamise kohta vt leheküljel Tagastamine.

 

9. TOODE EI VASTA TELLIMUSELE, SELLEL ESINEB PUUDUSI VÕI SEE ON TARNIMISEL KAHJUSTADA SAANUD
Kui ostja saab toote kätte, siis peaks ta vaatama, kas toode vastab tellimusele ning kas toode on transportimisel kahjustada saanud või kas tootel esineb puudusi või mitte. Kui toode ei vasta tellimusele, see on transportimisel kahjustada saanud või sellel esineb puudusi, peab ostja sellest müüjat teavitama 10. jaotise kohaselt. Müüja maksab raha tagasi või asendab tarnimisel kahjustada saanud, puudustega või tellimusele mittevastavad tooted.

 

10. NÕUDED TOOTE PUUDUSTE KORRAL PÄRAST TARNET
Kui ostja avastab mis tahes ajahetkel pärast toote tarnet, et see on puudustega, peab ta mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sellisest puudusest teada saab, teavitama müüjat sellisest puudusest. Seda tuleb teha hiljemalt kahe kuu jooksul alates sellest, kui ostja avastas puuduse. Mis tahes teated tuleb saata kirjalikult, vajutades nupule Võta ühendust või helistades müüjale telefoninumbril +370 647 04594. Kui toode on puudustega, siis peab ostja puudustega toote müüjale tagastama. Müüja kannab toote tagastamisega seotud kulud ning maksab raha tagasi või asendab puudustega tooted.

 

11. ISIKUTEAVE – PRIVAATSUS
Müüja töötleb ostja isikuteavet lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Müüja kasutab ostja isikuteavet ka selleks, et teavitada ostjat toodetest, mis sarnanevad ostja ostetutega, välja arvatud juhul, kui ostja ütleb müüjale, et ta ei soovi sellist teavet saada.

Kui ostja on andnud oma eelneva nõusoleku, võib müüja kasutada ostja isikuandmeid, et saata ostjale reklaammaterjale või teavet müüja toodete kohta, mis erinevad ostja ostetutest. Ostja võib sellise vabatahtliku ja teadva nõusoleku anda Lepingu sõlmimisel.

Ostja võib Müüjaga ühendust võtta telefoninumbril +370 647 04594 või vajutades nupule Võta ühendust, kui ostjal on mingeid küsimusi selle kohta, kuidas müüja kasutab ostja isikuteavet, või kui ostja tahab võtta tagasi nõusoleku tema isikuteabe kasutamise kohta turunduse eesmärkidel, pääseda oma isikuteabele juurde, seda muuta või paluda selle kustutamist.

Ostja võib müüja isikuandmete puutumatust käsitlevatele reeglitele juurde pääseda, vajutades lingile.

 

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA JURISDIKTSIOON
Pooled üritavad mis tahes vaidlusi sõbralikult lahendada. Kui vaidlust ei ole võimalik sõbralikult lahendada, siis kuulub selle teema arutamine Leedu kohtute jurisdiktsiooni alla.

Käesolevat lepingut ja mis tahes vaidlusi või nõudeid, mis tulenevad käesoleva lepingu teemast või on sellega seotud, reguleeritakse Leedu seadustega.